Sesiynau Galw Heibio

Mae'r sesiynau hyn yn addas i fyfyrwyr sy'n mynd dramor yn ystod yr haf, neu'n benodol fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn cwblhau eu ceisiadau i astudio neu weithio dramor yn 2022/23. Caiff myfyrwyr eu gweld ar sail y cyntaf i'r felin. Byddi di'n aros yn yr ystafell aros Zoom nes bod aelod o'r tîm ar gael i ateb dy gwestiynau.

Dydd Iau 26 Mai, 11:00-14:00
https://swanseauniversity.zoom.us/j/97995543135?pwd=ZktYQVJTcC9SZVpVcXF1N1dOS25FZz09

 

Os oes gennyt gwestiynau, e-bostia'r Tîm Ewch yn Fyd-eang yn studyabroad@abertawe.ac.uk