CYSYLLTU Â MYND YN FYD-EANG

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso ichi gysylltu â’r tîm drwy ebost: studyabroad@swansea.ac.uk.

Mae ein swyddfa wedi’i leoli yn 136D Adeilad Talbot, Campws Parc Singleton.

Carol Smith – Pennaeth Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

Lucy Williams - Rheolwr Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

 • Cyswllt ar gyfer Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg:
  • Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Trydanol, Cyffredinol a Mecanyddol. 
  • Ysgol Peirianneg a Gwyddorau Cymhwysol

Leah Everett – Swyddog Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

 • Cyswllt ar gyfer Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol:
  • Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu (ac eithrio Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd)
  • Ysgol y Gywddorau Cymdeithasol:
   • Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rhiannon Harry - Swyddog Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

 • Cyswllt ar gyfer Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
  • Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg. 
 • Cyswllt ar gyfer Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol:
  • Yr Ysgol Reolaeth
 • Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

Corinne Rees - Cydlynydd Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

 • Cyswllt ar gyfer Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
  • Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu
   • Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd
  • Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
  • Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
   • Addysg ac Astudiaethau Plentyndod
   • Troseddeg, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Maisie Green – Cynorthwyydd Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor

Gwen Goodridge - Cynorthwyydd Cyfnewidiadau ac Astudio Dramor