Sgiliau Haf Pagoda Projects

Pagoda Projects

Mae Rhaglen Sgiliau Haf Pagoda Projects wedi cael ei dylunio er mwyn helpu i wella dealltwriaeth ddiwylliannol, meithrin sgiliau cyflogadwyedd a helpu cyfranogwyr i gael profiadau gwerthfawr. Mae'n helpu myfyrwyr sydd am wella eu rhagolygon ar gyfer y dyfodol drwy gwrs haf hwyl a rhyngweithiol nad oes rhaid ymroi llawer iawn o amser iddo, ac sy'n hyblyg o ran ei drefnu mewn modd sy’n cyd-fynd â'u bywydau prysur.

Mae'r rhaglen yn cynnwys 4 cwrs:

 • Rhuglder diwylliannol
 • Cyflogadwyedd
 • Cymhwysedd digidol
 • Sylfeini'r gweithle i raddedigion
Students at laptop
Student at laptop
Student at laptop
Student at laptop

Sut Gallaf Gyflwyno Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio.Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad.

 1. Cyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
  Lawrlwythwch y Ffurflen Gais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i Leah Everett. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau a fyddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Nid ariennir rhaglenni yn llawn. Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.
 2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
  Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Ceir manylion ar wefan Pagoda. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs.
 3. Dechrau eich rhaglen:
  Caiff cyllid ei dalu'n uniongyrchol i Pagoda Projects a bydd myfyrwyr Ehangu Cyfranogiad yn derbyn yr ad-daliad a nodwyd uchod.