Haf Dramor

Er nad yw teithio'n bosib ar hyn o bryd, does dim byd yn eich rhwystro rhag cael profiadau diwylliannol gwych a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau a chysylltiadau ar yr un pryd.
Mae ein portffolio o Raglenni Rhithwir yr Haf - sy'n cael eu cyflwyno drwy ein partneriaid a'u rhwydweithiau ledled y byd - yn cynnig rhywbeth i bawb. Rhowch gipolwg ar bob opsiwn i weld yr un sydd orau i chi a dysgu am y cyllid hael sydd ar gael gan Ewch yn Fyd-eang.

Os ydych yn bwriadu cyflwyno cais am ysgol haf, sylwch fod cyllid ar gael ar gyfer un modiwl ac ni fyddwch yn gallu defnyddio'r credydau academaidd sy'n cael eu dyfarnu at eich gradd ym Mhrifysgol Abertawe.