Haf Dramor

Er nad yw teithio'n bosib ar hyn o bryd, does dim byd yn eich rhwystro rhag cael profiadau diwylliannol gwych a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau a chysylltiadau ar yr un pryd.
Mae ein portffolio o Raglenni Rhithwir yr Haf - sy'n cael eu cyflwyno drwy ein partneriaid a'u rhwydweithiau ledled y byd - yn cynnig rhywbeth i bawb. Rhowch gipolwg ar bob opsiwn i weld yr un sydd orau i chi a dysgu am y cyllid hael sydd ar gael gan Ewch yn Fyd-eang.

Os ydych yn bwriadu cyflwyno cais am ysgol haf, sylwch fod cyllid ar gael ar gyfer un modiwl ac ni fyddwch yn gallu defnyddio'r credydau academaidd sy'n cael eu dyfarnu at eich gradd ym Mhrifysgol Abertawe.

INTERNIAETHAU RHITHWIR THINK PACIFIC

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Amrywiol

Cliciwch am ragor o wybodaeth
Virtual Internships

YSGOL HAF RITHWIR PRIFYSGOL RADBOUND (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 1 Mai 2021 ar gyfer rhaglenni mis Gorffennaf neu 1 Mehefin 2021 ar gyfer rhaglen mis Awst

Cliciwch am ragor o wybodaeth
Typing

RHAGLEN SGILIAU'R HAF PAGODA PROJECTS

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Amrywiol

Cliciwch am ragor o wybodaeth

INTERNIAETHAU O BELL PAGODA PROJECTS

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Amrywiol

Cliciwch am ragor o wybodaeth

Ysgol Haf Peirianneg IPSA (ar-lein)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 31 Mai 2021

Cliciwch am ragor o wybodaeth
Deusto university

Ysgol Haf Deusto (ar lein)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Yn dibynnu ar y rhaglen benodol

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL FUSNES MANNHEIM (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 30 Ebrill 2021

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL HAF RYNGWLADOL PRIFYSGOL SYDDANKS (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 10 Mai 2021

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL FUSNES ESC RENNES (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 30 Ebrill 2021

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL HAF PRIFYSGOL KYUSHU (AR-LEIN)

Nid yw'n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd 

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL HAF PRIFYSGOL DECHNOLEGOL NANYANG (AR-LEIN)

Nid yw'n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Cliciwch am ragor o wybodaeth

CYRSIAU EIDALEG I DDECHREUWYR PRIFYSGOL BERGAMO (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 7 Mai 2021

Cliciwch am ragor o wybodaeth

YSGOL HAF UAB BARCELONA (AR-LEIN)

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 16 Mai 2021 i elwa o'r gyfradd ceisiadau cynnar

Cliciwch am ragor o wybodaeth