Mae'r Weriniaeth Siec yn wlad fach dirgaeedig yng nghanol Ewrop, i'r de-ddwyrain o'r Almaen. Mae Tsieceg, iaith swyddogol y wlad, yn cael ei siarad gan fwy na 10 miliwn o bobl.  Mae llawer o Dsieciaid yn siarad ail ac, yn aml, drydedd iaith. Saesneg yw'r iaith fwyaf cyffredin ohonynt, yn enwedig ymhlith pobl iau. Gallwch ddisgwyl hafau cynnes a gaeafau oer gyda digon o eira ar y cyfan.

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â Phrifysgol Dechnegol y Weriniaeth Tsiec.

Stori Myfyriwr - Y Weriniaeth Tsiec

Myfyriwr yn y Weriniaeth Tsiec