Eisiau byw'r freuddwyd Americanaidd? Dyma'ch cyfle fel myfyriwr cyfnewid: mae'r profiad Americanaidd mawr yn cwmpasu cynifer o bethau - glaswellt glas a thraethau, copaon eira a fforestydd coed cochion, dinasoedd sy'n frith o fwytai a'r awyr agored mawr. Mae UDA, a leolir yng Ngogledd America, yn gartref i'r drydedd boblogaeth fwyaf yn y byd, gyda thros 318 miliwn o bobl. Mae'n gartref i ddiwylliannau gwahanol o bob cwr o'r byd ac mae'n chwarae rôl flaenllaw yn nhirwedd ddiwylliannol y byd. Mae Prifysgol Abertawe yn ffodus i gael ei phartneru â chynifer o brifysgolion unigryw ar draws yr Unol Daleithiau, o Efrog Newydd yn y dwyrain, i California yn y gorllewin – darllenwch y rhestr lawn isod: 

Mae Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â 

Prifysgol Talaith Appalachian

Prifysgol Talaith Califfornia

Prifysgol Talaith Colorado Yn Fort Collins

Prifysgol Talaith Fflorida

Prifysgol Talaith Iowa

Prifysgol Talaith Louisiana

Prifysgol Talaith New Mexico

Prifysgol Gogledd Arizona

Prifysgol Ohio

Rensselaer Polytechnic Institute

Prifysgol Talaith San Francisco

A&M Tecsas

Prifysgol Talaith Efrog Newydd Yn Albany

Prifysgol Oklahoma

Prifysgol Talaith Efrog Newydd Yn Buffalo

Prifysgol Oklahoma Canolog

 

Prifysgol Houston Tecsas

Prifysgol Illinois Urbana-Champaign

Prifysgol Kansas (Yn Lawrence)

Prifysgol Maryland Yn Sir Baltimore (UMBC)

Prifysgol De Carolina

Prifysgol De Mississippi

Prifysgol Tennessee Knoxville (UTK)

Prifysgol Tecsas Austin

Prifysgol Utah

Prifysgol Wyoming

Prifysgol Talaith Washington