Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Mae’r Brifysgol yn cynnwys 9 campws yn Barcelona ac mewn trefi gerllaw. Gallwch ddisgwyl gaeafau mwyn a hafau poeth pan fyddwch yn astudio yno. Mae’r Brifysgol yn rhyngweithio â chanolfannau ymchwil, parciau gwyddoniaeth a thechnoleg, busnesau ac asiantaethau eraill fel canolfan ar gyfer denu doniau o ran syniadau ymchwil. Nid oes gan y brifysgol ei llety ei hun ond gallai gyfeirio myfyrwyr at ddarparwyr.