Myfyrwyr yn eistedd o amgylch bwrdd yn astudio

Lleolir y brifysgol yng nghanol Madrid. Mae’r gaeafau’n oer oherwydd yr uchder a cheir eira a rhewogydd mynych yn ystod misoedd y gaeaf.  Fodd bynnag, mae’r hafau’n boeth, gyda thonnau gwres mynych. Madrid yw’r brifddinas sychaf yn Ewrop felly nid oes angen i chi bacio’ch ymbarél!  Y brifysgol yw’r 75ain orau yn nhablau addysgu Ewrop. Nid oes gan y brifysgol ei llety ei hun ond gallai gyfeirio myfyrwyr at ddarparwyr.

Ni fydd modd treulio blwyddyn dramor yn y brifysgol hon os oes gennych asesiadau, megis arholiadau atodol neu wedi'u
gohirio, yn ystod 
cyfnod asesu mis Awst ym Mhrifysgol Abertawe.