Gyda'i gaeafau mwyn a'i hafau oerach, mae llawer o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn dewis astudio yng Ngwlad Belg bob blwyddyn. Lleolir Gwlad Belg ar y groesffordd rhwng gwledydd Gorllewin Ewrop. Ymhlith y gwledydd hynny sydd â ffîn â'r wlad mae Ffrainc i'r de-orllewin, Lwcsembwrg i'r de-ddwyrain, yr Almaen i'r dwyrain a'r Iseldiroedd i'r gogledd.

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol:

Stori Myfyriwr - Gwlad Belg

myfyrwyr yng Ngwlad Belg