Mae De Corea, a elwir yn swyddogol yn Weriniaeth Corea, yn cyfeirio at hanner deheuol Penrhyn Corea, gyda Gogledd Corea i'r gogledd, Tsieina ar draws y môr i'r gorllewin a Japan i'r de-ddwyrain (taith fer i ffwrdd ar fferi). Mewn blynyddoedd diweddar, mae ffenomen o'r enw "Y Don Goreaidd" (neu Hallyu), lle mae ffilmiau, teledu, cerddoriaeth, bwyd ac agweddau eraill ar ddiwylliant Corea wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ar draws y rhan fwyaf o Asia a llawer o rannau eraill o'r byd, wedi dod â mwy o sylw i'r wlad.

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol: