O ran ei maint, Canada yw'r wlad fwyaf yng Ngogledd America, a'r ail fwyaf yn y byd (ar ôl Rwsia). Mae Canada, sy'n enwog am ei thirweddau helaeth heb eu cyffwrdd, ei chymysgedd o ddiwylliannau a'i hanes amlochrog, yn ddewis poblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr Abertawe sy'n awyddus i dreulio rhywfaint o amser dramor. Gall yr hinsawdd amrywio'n sylweddol ar draws y wlad ond, fel arfer, mae'r gaeafau'n oer iawn a'r hafau'n gynnes ar y cyfan. Mae'r tymheredd cyfartalog yn oerach yng Nghanada na'r UD a Gorllewin Ewrop ar y cyfan, felly ewch â siaced gynnes a dillad gaeaf gyda chi!

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol: 

Stori Myfyriwr - Canada

Myfyriwr gyda baner Prifysgol Abertawe yn sglefrio ia