Adeilad Prifysgol Aarhus

Cynhelir Prifysgol Haf Aarhus bob blwyddyn. Maen ganddi bortffolio o gyrsiau a addysgir yn Saesneg ar lefel Baglor neu Feistr ym meysydd Diwylliant a'r Gymdeithas, y Cyfryngau a Chyfathrebu, Busnes, Rheoli ac Economeg, Seicoleg, Gwyddoniaeth Wleidyddol, y Gyfraith, Iechyd, Gwyddoniaeth Naturiol a Thechnoleg.

Mae'r holl addysgu ym Mhrifysgol Haf Aarhus wedi'i seilio ar ymchwil gyfredol ac mae ganddo safbwynt rhyngwladol cryf. Mae'r cysylltiad agos rhwng ymchwil ac addysg yn sicrhau ansawdd a dyfnder y cyrsiau.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Prifysgol Haf Aarhus.