MAE'R CYFLE I GYFLWYNO CAIS AR GYFER HAF 2024 BELLACH WEDI DOD I BEN

Mae Prosiectau Pagoda'n cynnig cyfleoedd am interniaethau wedi'u hariannu'n llawn yn Fietnam. Bydd myfyrwyr yn cwblhau interniaeth 8 wythnos gyda chwmni yn Fietnam a gallant ddewis o amrywiaeth o sectorau. Bydd eich rhaglen wedi'i rhannu'n ddwy ran a byddwch yn gweithio o bell am hanner yr amser ac yn y wlad am yr ail hanner, lle byddwch yn cael llety, cymorth ar y safle a phrofiad interniaeth gwych! Mae cyllid ar gael tuag at y gost o gymryd rhan yn yr interniaeth 4 wythnos yn Fietnam.

Does dim gwahaniaeth pa interniaeth a sector rydych chi'n eu dewis, bydd Pagoda'n eich cefnogi chi cyn, yn ystod, ac ar ôl y rhaglen, yn dod o hyd i lety, yn cynorthwyo wrth drefnu'r fisa angenrheidiol ac yn rhoi cymorth i chi yn y wlad i sicrhau eich bod chi'n cael profiad haf anhygoel!

Ewch i wefan Pagoda i gael rhagor o wybodaeth:https://pagodaprojects.com