Myfrywyr sy'n astudio gyda'i gilydd

Lleolir Bergamo yng ngogledd yr Eidal tua 40km o’r ffin â’r Swistir a Llyn Como. Ceir cysylltiadau da â Milan, Verona a Fenis. Gall hafau yn Bergamo fod yn boeth iawn er y gallai hi fod yn oer iawn yn y gaeaf. Mae’r brifysgol yn gampws sydd yng nghanol y ddinas ac mae hi wedi’i hintegreiddio’n dda â Bergamo. Mae nifer y lleoedd yn neuaddau’r myfyrwyr yn gyfyngedig felly byddwch yn barod i chwilio oddi ar y campws am lety a dechreuwch y broses cyn gynted â phosib.