Lleolir Seland Newydd yn ardal dde-orllewinol y Cefnfor Tawel, i'r de-ddwyrain o Awstralia. Mae'n cynnwys dwy ynys fawr a'r brifddinas yw Wellington. Mae Seland Newydd yn adnabyddus fel lleoliad ffilmio ar gyfer Lord of the Rings, yn ogystal â'i rygbi a'i dawns haka enwog!

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol:
Prifysgol Canterbury