Mae Gweriniaeth Iwerddon yn gartref i tua 4.7 miliwn o bobl ac fe'i gwasanaethir gan bedwar maes awyr rhyngwladol. Prifddinas a dinas fwyaf y wlad yw Dulyn, sydd ond yn siwrnai fer mewn awyren o dde Cymru. Cewch gyfle i fwynhau'r cefn gwlad godidog a chyrchfannau twristaidd prysur y brifddinas yn ystod eich amser yno. Gan amlaf, bydd y tywydd yn debyg i'r hyn rydych yn gyfarwydd ag ef gartref yn Abertawe!

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol:

Stori Myfyriwr - Iwerddon

Criw i fyfyrwyr yn eistedd yn yr haul yn bwyta cinio