India

Mae India, sef Gweriniaeth India yn swyddogol, yn wlad yn ne Asia. Hi yw'r ail wlad fwyaf poblog a'r ddemocratiaeth fwyaf poblog yn y byd.