Ydych chi'n barod i fynd yn fyd-eang gyda Phrifysgol Abertawe?

Os ydych yn fyfyriwr o Brifysgol Abertawe yn meddwl am dreulio peth amser dramor, neu'n fyfyriwr o dramor yn edrych i dreulio semester neu flwyddyn yn Abertawe ar raglen gyfnewidiad neu fel myfyriwr ymweld, gall y tîm Mynd yn Byd-eang eich helpu i lywio'r opsiynau, gofynion, gwaith papur a chwestiynau y byddwch yn sicr o gael. Dewiswch o'r opsiynau isod a dechreuwch eich taith gyda ni...

Rwy'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid

Syrffwyr

Rhaglen Erasmus+

myfyrwyr ar risiau ar y traeth