Canolfan Dechnoleg Gofal Iechyd

Rydym yn dod â phartneriaid o ddiwydiant, y byd academaidd, a’r GIG ynghyd o fewn y lleoliad gwyddorau bywyd a gofal iechyd i ysgogi ymchwil ac arloesi i ddatblygu, gwerthuso a defnyddio technolegau newydd.

Gweld beth rydyn ni'n ei wneud

Arloesedd technoleg chwaraeon

Arloesedd technoleg chwaraeon

close up of athlete using fitness tracker wristwatch

Straeon llwyddiant

Ein cyfleusterau

Taith fer o gwmpas ein cyfleusterau, gan gynnwys y Swyddfa Technoleg Gofal Iechyd, y mannau deori a'n labordy o'r radd flaenaf.

Ein Cydweithio

Mae HTC wedi cefnogi 83 o fentrau i ddatblygu datblygiadau arloesol newydd. Rydym wedi cydweithio â bron i 200 o bartneriaid ar draws 90 o wahanol brosiectau ymchwil ac arloesi – gan symud ymlaen â 84 o gynnyrch, prosesau neu wasanaethau newydd i'r farchnad.

Astudiaethau achos

Rydym yn gweithio gyda mentrau o bob lliw a llun sy’n datblygu arloesiadau gofal iechyd a fydd o fudd i gleifion, yn gwella GIG Cymru, ac yn rhoi hwb i economi Cymru. Mae'r rhaglen yn hyblyg, a gall academyddion, partneriaid diwydiant, neu glinigwyr gyflwyno ceisiadau. Nid oes unrhyw isafswm nac uchafswm maint prosiect.

Drwy gydweithredu gwirioneddol, rydym wedi adeiladu rhwydwaith o fwy na 200 o fentrau gyda balchder ac mae gennym bortffolio o fwy na 60 o brosiectau ledled Cymru sy’n gwella lefel y gofal yn y GIG.

Astudiaethau achos
LEAF award
REIS award
tritech academic partners