Beth allwch chi ei astudio gyda ni?

Ni waeth a fyddwch yn penderfynu dilyn gradd ôl-raddedig a addysgir i ddilyn eich diddordebau, gwella'ch gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd, mae'n cyrsiau ni'n cyd-fynd â bywydau prysur gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae ein fframwaith modiwlaidd yn eich galluogi i astudio'n amser llawn neu'n rhan-amser, ar-lein, ar y campws neu mewn modd cyfunedig. 

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol â diddordeb arbenigol mewn diabetes neu os hoffech chi ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y maes hwn, bydd ein rhaglen MSc Ymarfer Diabetes bwrpasol yn cryfhau'ch ddealltwriaeth a'ch sgiliau clinigol. 

 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Hydref neu Ionawr
 • Dysgu o bell rhan-amser gydag elfen breswyl
 • Cynllunio ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd
 • Bwrsariaeth sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru
 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Hydref neu Ionawr
 • Dysgu cyfunol rhan-amser
 • Bwrsariaethau sydd ar gael drwy Deoniaeth Cymru ar gyfer meddygon yn Abertawe
 • Bwrsariaethau sydd ar gael drwy addysg iechyd Dwyrain Canolbarth Lloegr ar gyfer meddygon yng Ngaerlyr

A ydych chi'n weithiwr gofal iechyd proffesiynol prysur neu'n academydd â diddordeb mewn addysgu gweithwyr meddygol neu ofal iechyd proffesiynol eraill? Gallai ein gradd MSc Addysg Feddygol roi'r sgiliau i chi y mae eu hangen arnoch i wella'ch rhagolygon gyrfa. 

 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Medi neu Ionawr
 • Dysgu o bell rhan-amser
 • Wedi'i achredu gan Academy of Medical Educators
 • Dau brosiect ymchwil yn lle traethawd hir

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Gydymaith Meddygol a gweithio ochr yn ochr â meddygon mewn ysbytai a meddygfeydd, gan ddiagnosio a rheoli triniaeth cleifion, mae ein MSc Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn ddelfrydol i chi.

 • MSc llawn amser dros 2 flynedd
 • Dechrau ym mis Medi
 • 40 o leoedd wedi eu hariannu'n llawn ar gyfer 2020
 • Lleoliadau clinigol gyda lefel uchel o gyswllt cleifion
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau clinigol i basio'r Dystysgrif Arholiad Cenedlaethol

Os ydych am gael gyrfa fel ffisegydd meddygol sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at driniaeth a gofal claf, mae ein MSc Gwyddor Glinigol (Ffiseg Feddygol) yn ddelfrydol i chi. Mae hon yn rôl arbenigol yn y diwydiant iechyd sy'n cynnwys cyfleoedd ar gyfer gwaith labordy, ymchwil sylfaenol a chynhwysol, yn ogystal â rheoli ac addysgu. 

 • MSc rhan-amser dros 3 blynedd
 • Dechrau ym mis Hydref
 • Gydran academaidd o'r Rhaglen Hyfforddiant Gwyddonydd (STP) ar gyfer ffisegwyr meddygol
 • Wedi'i achredu gan yr Ysgol Genedlaethol Gwyddoniaeth Gofal Iechyd (NSHCS)
 • Mae'n rhaid eich bod yn cael eich noddi gan y GIG neu ddarparwr gofal iechyd cyfatebol

Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ewch ar Daith Rithwir ac archwiliwch drosoch eich hun

Edrychwch ar daith o 360o o'n campws a llety...