Students with PostIts

Rydym yn cynnig portffolio cynhwysfawr o gyrsiau DPP sy'n berthnasol i feysydd meddygaeth, iechyd a'r gwyddorau bywyd i ddiwallu anghenion y diwydiant gwyddorau bywyd ac iechyd a'u gweithwyr.  Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y GIG ac mewn diwydiant i gynnig amgylchedd dysgu DPP bywiog ac arloesol i ddiwallu anghenion unigolion a busnesau gydag ymagwedd hyblyg.

Modiwlau Datblygiad Proffesiynol Parhaus Gwyddor Data Poblogaethau