Silver Charter Award - Athean SWAN Team on ILS2 Balcony

Cynrychiolaeth, dilyniant a llwyddiant i bawb

Ni oedd yr adran gyntaf yn y Brifysgol i ennill Gwobr Arian Siarter Athena SWAN Her Cydraddoldeb UNIt (ECU).

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun sy’n cael ei redeg gan yr Uned Herio Cydraddoldeb (ECU), sy’n cydnabod datblygiad cydraddoldeb rhywiol o ran cynrychiolaeth, proffesiwn a llwyddiant i bawb.

Mae’r Siarter yn cwmpasu dynion a menywod mewn rolau academaidd, proffesiynol, cymorth a myfyrwyr mewn perthynas â’u:

  • Cynrychiolaeth
  • Dilyniant i'r Academia
  • Taith trwy gerrig milltir gyrfa
  • Amgylchedd Gwaith

Rydym yn rhoi ein cynllun gweithredu Gwobr Arian ar waith i sicrhau bod pob aelod o staff a myfyriwr yn cael eu cynrychioli’n gyfartal trwy weithgorau yn:

  • Data
  • Dilyniant Gyrfa
  • Cyfathrebu a Diwylliant
  • Academyddion Clinigol

Rydym hefyd yn cynnal Cyfres Seminarau i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â'r siarter.

Ein tim hunan-asesu

Athena SWAN Silver Award Logo