Tîm Efelychu Craidd (SUSIM)

Mrs Jo Davies

Pennaeth Efelychu, Medicine Health and Life Science
+44 (0) 1792 205678 ext 1303

Ms Deborah Rowberry

Arbenigwr Addysg Efelychu, Medicine Health and Life Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Mr Mark Hughes

Mr Mark Hughes

PENNAETH TECHNEGOL, SEILWAITH A'R AMGYLCHEDD, Medicine Health and Life Science
+44 (0) 1792 513442
Tanyaradzwa Chambati

Mr Tanyaradzwa Chambati Chambati

Aelod Cyswllt, Imersifi Limited
Scott Barnett

Mr Scott Barnett

Arweinydd Gweithrediadau Efelychu, Medicine Health and Life Science
Kelly-Ann Bevan

Miss Kelly-ann Bevan

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine Health and Life Science
Stuart Williams

Mr Stuart Williams

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine Health and Life Science
Mr Gareth Chilcott

Mr Gareth Chilcott

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine Health and Life Science
Mr Miles Waddington

Mr Miles Waddington

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine Health and Life Science
+44 (0) 1792 604467

Hyrwyddwyr Efelychu 

Mrs Virginia Beckerman

Uwch Ddarlithydd - Nyrsio Plant a Phobl Ifanc, Nursing
+44 (0) 1792 987156

Mrs Helen Beckett

Uwch-ddarlithydd, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Pete Brown

Mr Pete Brown

Athro Cyswllt, Therapies

Mrs Nicky Court

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Yr Athro Jayne Cutter

Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Nursing
+44 (0) 1792 295790
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Mrs Leanne Daniel

Mrs Leanne Daniel

Darlithydd mewn Bydwreigiaeth, Midwifery
+44 (0) 1792 205678 ext 1198
Gary Davies

Mr Gary Davies

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine Health and Life Science

Yr Athro John Gammon

Cadair Bersonol, Nursing
+44 (0) 1792 513154
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nia Griffin

Darlithydd/Ymarferydd Arbenigol mewn Nyrsio Ardal, Nursing
+44 (0) 1792 518538

Mrs Sharon Jones

Hwylusydd Clinigol mewn Bydwreigiaeth gyfrwng y Gymraeg, Midwifery
+44 (0) 1792 602774
Mr Andy Leckie

Mr Andy Leckie

Uwch-ddarlithydd, Physician Associate
+44 (0) 1792 205678 ext 1151

Yr Athro Michelle Lee

Dirprwy Ddeon Gweithredol, Medicine Health and Life Science
+44 (0) 1792 295281
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Chantal Patel

Athro Cyswllt, Nursing
+44 (0) 1792 602220

Mr Joe Purden

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Mr Fen Sanders-Lamb

Uwch-ddarlithydd mewn Gwyddor Barafeddygol, Paramedic Science
Mr Hywel Thomas

Mr Hywel Thomas

Uwch-ddarlithydd, Nursing
+44 (0) 1792 518571
Kirsty Thomas

Ms Kirsty Thomas

Darlithydd, Therapies

Dr Adam Turner

Uwch-ddarlithydd, Pharmacy
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig