Llun Jemimah

"Mae dyfyniad gan Dylan Thomas sy'n dweud, "This sea-town was my world" ... Rwy'n credu mai dyna beth yw Abertawe a'r Brifysgol pan fyddwch chi'n byw yma.

"Mae dyfyniad gan Dylan Thomas sy'n dweud, "This sea-town was my world" ... Rwy'n credu mai dyna beth yw Abertawe a'r Brifysgol pan fyddwch chi'n byw yma.

"Roeddwn i wrth fy modd â'r ffordd roedd Abertawe'n teimlo fel prifysgol ac roeddwn wrth fy modd gyda pha mor agos oedd hi at fy nheulu. Rwy'n cofio mynd i'r diwrnod agored tra roeddwn i'n dal i astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch, ac roedd fy nhad a minnau'n cytuno ei fod yn teimlo fel ail gartref i mi bron yn syth. Mae'n dal i wneud heddiw bron tair blynedd yn ddiweddarach.

Mae seicoleg yn eich sefydlu mor dda ar gyfer ystod enfawr o bosibiliadau yn y dyfodol. Mae hynny'n anhygoel i mi! O fioleg yr ymennydd i agweddau cymdeithasol ar gymdeithas... mae seicoleg yn cwmpasu'r cyfan.

Mae astudio yn ystod y pandemig yn bendant wedi bod yn heriol. Mae wedi cael ei fanteision ac mae asesiadau ar-lein yn gweddu'n llwyr i'm harddull ddysgu yn well nag arholiadau traddodiadol. Ond roedd cadw cymhelliant a theimlo fel eich bod yn rhan o brofiad y brifysgol ar-lein yn anodd. Rwy'n credu bod Abertawe wedi gwneud (ac yn dal i wneud) gwaith gwych o ran addasu i'r newid a darparu ar gyfer blynyddoedd gwirioneddol anodd.

Ar ôl i mi raddio, rwy'n bwriadu cael rhywfaint o brofiad a gwaith gwirfoddol yn y sector seicoleg, gan gynnwys plant ac oedolion sy'n agored i niwed gobeithio. Yna, ar ôl ychydig flynyddoedd, rwy'n bwriadu gwneud fy ngradd meistr.

Yn bendant byddwn yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill. Mae ganddi deimlad anhygoel fel prifysgol. Mae cymaint o dynfa i'w charu, ac mae'r brifysgol ei hun yn wych ar gyfer cynifer o bethau. Mae gan fy ffrindiau a minnau gariad mawr at y lle hwn."

Rhannu'r stori