Darperir sganio CT gan Sganiwr AS CT Diffiniad Somatom Siemens sy'n sicrhau'r canlyniadau clinigol mwyaf posibl ac yn lleihau'r dos i gymryd y gofal gorau o lesiant cleifion. Mae ganddo dechnoleg FAST CARE, sy'n cyflymu llif gwaith ac yn lleihau amlygiad i ymbelydredd i lefelau nas gwelwyd o'r blaen, gan ysgogi potensial heb ei gyffwrdd mewn cynhyrchiant sy'n canolbwyntio ar y claf.

Mae FAST - Technolegau Sganio Cynorthwyol Llawn (Fully Assisting Scanner Technologies)

Yn gwneud gweithrediadau hirfaith a chymhleth yn fwy cyflym ac yn llawer mwy greddfol. Felly, maent yn gwneud delweddau sganio'n haws eu hatgynhyrchu, gan leihau'r tebygolrwydd o wallau. Delfrydol ar gyfer data treialon clinigol.

Mae CARE - Cymwysiadau Cyfunol i Leihau Dos Ymbelydredd (Combined Applications to Reduce Exposure)

  • Yn creu delweddau o safon ardderchog gan ddefnyddio'r ddos isaf bosib.
  • Ar y cyd â syngo.via, mae ein system yn galluogi cynnal archwiliad cyflawn a di-dor, o baratoi i sganio i werthuso data, gan sicrhau diagnosis hynod ddibynadwy sy'n lleihau’r pwysau ar gleifion.
  • Sganio organau tra chyflym a gosodiad rhagchwilio amrediad gyda FAST Planning
  • Mae FAST Adjust yn galluogi'r gweithredwr i addasu'r paramedrau sganio'n reddfol drwy wasgu botwm
  • Dibynadwyedd a gallu atgynhyrchu uwch mewn sganio CT cardiaidd gyda'r FAST Cardio Wizard
  • Gwerthuso delweddau drwy glicied sengl gyda syngo.via

Cwestiynau Cyffredin