Mae ein cydweithredwyr yn cynnwys staff y Brifysgol a'r GIG, yn ogystal â chwmnïau allanol. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithredu neu os hoffech ragor o wybodaeth am ymchwil y Cyfleuster Delweddu Clinigol.

 • Dr Stephen Johnston, Seicoleg (niwrowyddoniaeth wybyddol)#
 • Dr Richard Hugtenburg, Delweddu mewn radiotherapi; delweddu a modelu strwythurau meinweoedd ar raddfa micron a nanoraddfa; Dadansoddiad strwythurol MR mewn cydweithrediad ag Acuitas Medical Ltd.
 • Dr Roger Wood, Meddygaeth anafiadau trawmatig i’r ymennydd: gan ganolbwyntio ar asesiad meddygol-gyfreithiol o anafiadau i'r ymennydd o ganlyniad i drawma neu esgeulustod meddygol yn dilyn anafiadau i'r pen a chwiplach, hypocsia cerebrol, mewnanadlu gwenwynau a gwaedlif ar yr ymennydd.
 • Dr Sophie Shermer, Ffiseg (rheoli cwantwm, modelu ac efelychiadau, dynameg sbin, delweddu meddygol (MRI)
 • Dr Richard Bracken, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ymarfer corff, maeth, diabetes)
 • Dr Frederic Boy, Seicoleg (niwrowyddoniaeth wybyddol, delweddu'r ymennydd, Sbectrosgopeg MR GABA, symbylu trawscraneuol cerrynt uniongyrchol)
 • Dr Simon Dymond, Seicoleg (mecanweithiau niwroymddygiadol cyffredinoli ofn ac ymddygiad osgoi, atgyfnerthu cyflyredig a chyffredinoli canfyddiadol mewn anhwylder gamblo)
 • Dr Frank Langbein, Cyfrifiadureg Caerdydd (modelu a rheoli, dysgu peirianyddol, algorithmau paralel, geometreg a phrosesu delweddau, delweddu)
 • Dr Owen Pickrell, Meddygaeth (geneteg, anhwylderau niwrolegol, epilepsi)
 • Yr Athro Mark Rees, epilepsi, hyperecplecsia, camffurfiadau'r cortecs, clefyd Huntington, dementia
 • Ms Iona Collins, Orthopaedeg
 • Dr Caryl Richards, Aberystwyth, Ffiseg (DWI corff cyfan)
 • Dr Andrea Tales, Seicoleg (dementia nam gwybyddol ysgafn, nam gwybyddol goddrychol, heneiddio, golwg, sylw gweledol, negatifedd anghysondeb gweledol (visual mismatch negativity)