Enillwyr Gwobrau Arian Athena SWAN

Mae Siarter Athena SWAN yn cydnabod ac yn dathlu arferion cyflogaeth da ar gyfer merched sy'n gweithio mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldebau rhywiol wrth hyrwyddo gyrfaoedd academaidd ac mae eisoes yn ymgymryd â Gwobr Arian. O fewn y Brifysgol, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw'r ysgol cyntaf i dderbyn wobr ei hun.

Rydym wedi derbyn gwobr arian Athena SWAN gan yr Uned Her Cydraddoldeb (ECU), i gydnabod ein hymrwymiad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhyw mewn addysg uwch.

Gallwch ddarganfod manylion am Siarter Athena Swan Charter yma: www.ecu.ac.uk/equality-charter-marks/athena-swan

Dr Laura Wilkinson

Athro Cyswllt, Psychology
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Michelle Lee

Dirprwy Ddeon Gweithredol, Medicine Health and Life Science
+44 (0) 1792 295281
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Sarah Done

Uwch-ddarlithydd, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Luke Jefferies

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Alex Jones

Uwch-ddarlithydd, Psychology
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Ingrid Pritchard

Athro Cyswllt, Nursing
+44 (0) 1792 602876
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Filiz Celik

Tiwtor mewn Seicoleg, Psychology
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig