Yn rhan o gymuned y myfyrwyr bydd yn elwa o ...

• Dau oruchwyliwr profiadol yn eu meysydd ymchwil

• Casgliad helaeth o lyfrau a chylchgronau i'w benthyg, dros 1,000 o leoedd astudio confensiynol, dros 450 o gyfrifiaduron myfyrwyr a gofod astudio ôl-raddedig penodol

• Mynediad i'r catalog llyfrgell ar-lein ac adnoddau dysgu

• Mynediad i SPSS a meddalwedd dadansoddol NVivo, ynghyd â'r rhyngrwyd, rhwydwaith diwifr, cyfrif e-bost myfyriwr a storfa ffeiliau personol

• Hyfforddiant yr iaith Saesneg os oes angen

• Rhaglen datblygu sgiliau ar gyfer myfyrwyr ymchwil sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymchwil a gwella eich cyflogadwyedd

• Mynediad at gyfleusterau labordy seicoleg cyfoes

• Mynediad i Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth a Chynnwys Gofalwyr

 

Darganfod sut mae gwneud cais am Radd Ymchwil

Storiau Myfyriwr

Students looking at a computer

Fideos Myfyriwr

Filming a video