Croeso i'n canolfan!

Dewisiadau apwyntiad

Rydym yn dal i fod yn weithredol!

E-bostiwch ni bwcio

Mae croeso i chi drefnu apwyntiad gyda ni ble bynnag rydych yn astudio neu'n bwriadu astudio.
Byddwn yn trefnu apwyntiad i chi ar gyfer y cyfle cyntaf posib*.

Ein horiau swyddfa yw 09:00-16:30 ddydd Llun i ddydd Gwener.
Fel arfer cynhelir asesiadau rhwng 09:30 a 15:00.
Byddwn yn ceisio trefnu asesiadau ar adegau eraill ar gais.

*Mae gofyniad arnom yn ôl ein fframwaith sicrhau ansawdd i gynnig apwyntiad i chi ymhen 15 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, fel arfer gallwn drefnu cyfarfod â chi ymhen 5 diwrnod.

Dod o hyd i ni Gwybodaeth am yr asesiad Amdanom ni Cyfleusterau Dogfennaeth Asesu

GWYBODAETH BELLACH