Sut i gysylltu â Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe

Rhesi o silffoedd o lyfrau a mannau astudio yn Llyfrgell y Bae

Byddwn wrth ein bodd i glywed oddi wrthoch chi!

Gallech ein ffonio neu ein he-bostio gyda'ch ymholiadau, sylwadau neu awgrymiadau.

Ffoniwch Dîm Llyfrgell MyUni: +44 (0)1792 (60)6400
Mae ein llinell ffôn ar agor dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb - 5yp.

E-bostiwch Dîm Llyfrgell MyUni

Lleoliadau a manylion cyswllt canghennau llyfrgell penodol.

Gweler isod am ein hopsiynau Sgwrsio Fyw.

Rydym yn croesawu'ch adborth er mwyn ein helpu ni i wella'n wasanaethau yn gyson. Mae yna groeso i chi gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw agwedd o'r gwasanaeth llyfrgell.

Sgwrs Fyw Tîm Llyfrgell MyUni

Defnyddiwch y ffenestr sgwrsio fyw isod i sgwrsio â thîm Llyfrgell MyUni yn ystod ein horiau cymorth. Mae sgwrsfot y llyfrgell hefyd ar gael 24/7 i'ch helpu gydag ymholiadau cyffredin. Gallwch chi sgwrsio â ni trwy deipio yn y ffenestr sgwrsio neu wyneb yn wyneb trwy alwad Zoom - rhowch wybod i ni yn y sgwrs os hoffech chi barhau dros Zoom.

 

Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd

A oes angen cymorth pwnc arnoch gan Lyfrgellydd? 

Holwch Lyfrgellydd trwy'r ffenestr sgwrsio fyw isod!

Mae sgwrsfot y llyfrgell hefyd ar gael i'ch helpu 24/7.