Eich canllaw chi i lety'r Sector Preifat yn Abertawe

Myfyrwyr yn cerdded ar hyd pier y Mwmbwls

Byw oddi ar y campws

Os ydych chi'n penderfynu y byddai'n well gennych chi fyw oddi ar y campws neu os ydych chi'n chwilio am lety yn eich ail neu drydedd flwyddyn, gall Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, a elwir hefyd yn SAS Lettings, eich helpu chi i ddod o hyd i'r cartref delfrydol yn Abertawe.

Mae'r Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnal SAS Lettings ar y cyd, gan reoli portffolio o 145 o gartrefi ar draws y ddinas.

Mae gwahanol fathau o reoli eiddo i ddiwallu eich anghenion, ac mae digonedd o gymorth wrth law i hwyluso'r broses o chwilio am dŷ cymaint â phosib i chi.

Canllaw i Ardal Abertawe

Brynmill ac Uplands

 • Lleoliadau sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5-15 munud yn cerdded)
 • Amrywiaeth eang o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Fflatiau a thai mwy a rennir yn bennaf (tua 5 ystafell wely)

Sandfields

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr yn agos i ganol y ddinas, gyda siopau, barrau a thai bwyta poblogaidd
 • Llety ychydig yn llai, gydag eiddo 2-3 ystafell wely
 • 15-20 munud yn cerdded i Gampws Parc Singleton

Sgeti

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5 i 15 munud yn cerdded drwy Barc Singleton)
 • Amrywiaeth o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Tai 4-5 ystafell wely yn bennaf

Y Marina

 • Llety moethus, safon uchel wrth ymyl y môr
 • Ardal ddrytach o eiddo en-suite gydag 1/2 ystafell wely
 • 20 i 25 munud yn cerdded i Gampws Singleton a 10 munud ar y bws i Gampws y Bae

St Thomas a Phort Tennant

 • Lleoliad delfrydol ar gyfer Campws y Bae a chanol y ddinas, gyda barrau, siopau a bwytai
 • Tai 4-6 ystafell wely yn bennaf
 • 5 i 10 munud o gerdded i Gampws y Bae
Map o ardaloedd Abertawe

Cysylltu â SAS

Mae'r tîm SAS am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau o fyw yn Abertawe ac rydym ni wrth law i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd. E-bostiwch neu ffoniwch ni gyda chwestiynau neu ewch i Swyddfa SAS yn Adeilad Horton ar Gampws Parc Singleton.

01792 295101

sas@abertawe.ac.uk

Oriau Agor: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am – 4:00pm