Beth yw ResNet?

Mae'r Rhwydwaith Preswylfeydd (ResNet) yn gydweithrediad rhwng y Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr. Ei nod yw sicrhau y gall pob myfyriwr sy'n byw mewn preswylfa elwa o'r profiad myfyriwr gorau posib ym Mhrifysgol Abertawe drwy gynnal digwyddiadau a gweithgareddau, rhedeg ymgyrchoedd a darparu eitemau i'w hetifeddu.

Mae ResNet yn weithredol drwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd y Swyddogion Preswyl (RO) yn rhoi'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am ddigwyddiadau Undeb y Myfyrwyr, newyddion i breswylwyr ac unrhyw ymgyrchoedd sydd ar ddod gan yr Undeb ac yn yr ardaloedd preswyl.

Gweithdai ResNet

Ydy'ch cyfeillion tŷ yn effeithio arnoch mewn ffordd negyddol neu oes gennych broblemau gyda'ch ystafell?

Mae'ch Cydlynydd ResNet yn rhedeg sesiynau i chi sgyrsio am unrhywbeth.

  • Preswylwyr Pentref y Myfyrwyr: Dydd Llun 2yp-3yp Derbynfa'r Pentref.
  • Preswylwyr Parc Singleton: Dydd Mawrth 2yp-3yp yn Nerbyfa Preseli.
  • Preswylwyr Campws y Bae: Dydd Mercher 3yp-4yp yn nerbynfa Y Tŵr.

Gweithgareddau ResNet

Rydym yn cynnal digwyddiadau yn rheolaidd yn lleoliadau Undeb y Myfyrwyr, ac un digwyddiad penodol rydym yn siŵr y byddwch yn ei fwynhau yw 'I'r Glas - ac Am Ddim'. Yn y digwyddiad hwn mae pob myfyriwr preswyl yn mynd i Babell Groeso'r Glasfyfyrwyr i gynrychioli eich neuadd yn y parti mwyaf yn Abertawe! Rydym yn trefnu bwth ffotograffau i gofio'r noson a bysus i sicrhau eich bod yn cyrraedd ac yn gadael yn ddiogel.

Rydym yn trefnu teithiau i Benrhyn Gŵyr, Ikea a siopa Nadolig yng Nghaerdydd. Yn y gorffennol rydym wedi trefnu gwersi syrffio, diwrnodau chwaraeon traeth yn 360 a sglefrio iâ yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau. Rydym yn trefnu ardal ymlacio yn Nawns yr Haf a bysus i ddigwyddiadau mawr drwy gydol y flwyddyn.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae ResNet wedi darparu buddion hirdymor anhygoel ar gyfer myfyrwyr, megis setiau teledu, ardaloedd barbeciw, cwrt pêl-fasged a phêl-droed, ardaloedd blodau gwyllt, ac rydym wedi ailddodrefnu ystafell gyffredin Singleton. 

Tocynnau Prifysgol Abertawe

Eich Preswylfa, Eich profiad

Sut allwch gyfranogi a newid eich preswylfa er gwell? Sut allwch sicrhau eitemau i'w hetifeddu ar gyfer eich ardal? Mae'n hawdd! Lleisiwch eich barn ar ran eich neuadd! Rhowch wybod i'ch Swyddog Preswyl am broblemau yn eich ardal, gofynnwch iddynt sut allwch gyfranogi a gwiriwch pa weithgareddau maent yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Ychwanegwch eich Swyddog Preswyl ar Facebook drwy'r ddolen isod i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, a chymerwch ran yn yr holl weithgareddau maent yn eu trefnu.

Mae'r Rhwydwaith Preswylfeydd yn gyfle i chi wneud y gorau o'ch blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol – gwnaethom fwynhau ein blwyddyn gyntaf ni yn fawr, nawr ein gwaith ni yw gwneud yn siŵr eich bod chi yn hefyd!