Eich canllaw chi i symud i mewn i'ch cartref yn Abertawe

Myfyrwyr yn sefyll gan edrych dros draeth Campws y Bae  

Mae ambell beth i'w ystyried cyn i chi symud i mewn i sicrhau eich bod chi wedi ymbaratoi cymaint â phosib, gan gynnwys sut rydych chi'n cynllunio addurno eich ystafell ar gyllideb myfyriwr! 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n cyrraedd mwy na 3 diwrnod ar ôl dyddiad dechrau eich contract ein hysbysu drwy e-bostio accommodation@abertawe.ac.uk.

 

Symud i mewn

Rydym yn gobeithio eich bod chi'n gyffrous am symud i mewn i'ch llety yn Abertawe. I helpu i wneud y broses mor llyfn â phosib, rydym ni wedi casglu gwybodaeth ynghyd i'ch helpu chi i symud i mewn.