Llety Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Pentref y Myfyrwyr o`r tu allan preswylwyr a cheir

Mae Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn cau ym mis Mehefin 2023, ac ni fyddwch yn gallu cyflwyno ceisiadau amdano wedi hynny.

Byw Ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Gelwir Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn HSV neu 'Y Pentref'. Mae'r safle mawr hwn oddi ar y campws yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr sy'n dymuno byw ar safle oddi ar y campws sy'n rhatach ac sy'n cynnig amgylchedd cymdeithasol. Mae'n gartref i fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf, ôl-raddedigion a myfyrwyr sy'n dychwelyd.

Mae Hendrefoelan yn gartref i 686 o fyfyrwyr ac fe'i lleolir mewn ardal breswyl. Mae'r Pentref o fewn pellter cerdded i siopau, tafarndai a siopau cludfwyd lleol. Mae hefyd yn cynnig golchdy ac ardaloedd barbeciw ar y safle.

Mae'n ddwy filltir o Gampws Parc Singleton, ac mae preswylwyr Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan gyda thenantiaethau dros 13 wythnos yn derbyn tocyn bws am ddim ar gyfer y flwyddyn academaidd (sy'n costio £300 fel arfer). Mae gwasanaethau bysus yn teithio'n rheolaidd i'r ddau gampws ac i ganol y ddinas, ac maent yn cynnig WiFi am ddim wrth deithio.

Mae Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan hefyd yn cynnig parcio ceir 24 awr y dydd am hyd eich tenantiaeth, felly mae'n ddewis gwych os ydych yn bwriadu dod â char.

 

Ystafell Safonol

  • Ystafell ymolchi a rennir
  • Cegin a rennir
  • Tocyn bws am ddim gyda WiFi (contractau 13+ wythnos)
  • Parcio dros dro ar y safle i breswylwyr
  • 686 o ystafelloedd safonol, tua 7 gwely ym mhob tŷ
  • Desg, cadair, cwpwrdd dillad a silffoedd yn eich ystafell
  • Golchdy ar y safle (a gynhelir gan Undeb y Myfyrwyr)

£95 y person, yr wythnos.

Ystafell wely â chelfi yn Hendrefoelan

Rhagor O Wybodaeth Am Lety Ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan