Campws parc

Singleton

Campws y Bae

Pentref y Myfyrwyr

Hendrefoelan

Ty Beck
Pellter/ Teithio/ Parcio        

Campws Parc Singleton

0 5.6ml / 9km 2.5ml / 4km 1ml / 1.6km
Campws y Bae 5.6ml / 9km 0 7.5ml / 12km 5.2ml / 2.4km
Parcio ar leoliad
Gwasanaeth Bws - rheolaidd  
Cyfleusterau ar y safle        
Bar Myfyrwyr  
Siop  
Golchdy
Cyfleusterau chwaraeon
Wi-Fi
Mathau o ystafelloedd        
Wedi addasu/ Defnydd anabl
Ystafell Safonol
Ystafell Ensuite
Fflat Hunan-gynaliadwy
Ardal Aeddfed/Ardal Ol-radd
Myfyrwyr Meddygol (47 wythnos)
Cwpl/Fflatiau teulu
Ardaloedd dynoedidig        
Fflatiau i siaradwyr Cymraeg   
Ardaloedd di-alcohol
Fflatiau Rhyw- unigol
Ardaloedd tawel
Diogelwch ar-safle/ Cymorth         
Diogelwch ar y campws
Cynorthwywyr Bywyd Preswyl 
Wardeiniaid Lles
24 awr (argyfwng)