Byw oddi ar y campws

Mae byw mewn llety preifat yn ffordd wych o ymdrochi'n llawn yn ein dinas a'i diwylliant. Bydd yn cynnig mwy o breifatrwydd, a'r gallu i ddewis pwy rydych chi'n byw gyda nhw, a ble rydych chi'n byw. Bydd y rhan fwyaf o lety preifat yn yr ardaloedd mwyaf poblogaidd i fyfyrwyr yn Abertawe, a bydd cysylltiadau trafnidiaeth da a mynediad at siopau, barau a busnesau bwyd. Fel arfer, bydd rhannu tŷ â ffrindiau yn ddewis poblogaidd i fyfyrwyr yn yr ail flwyddyn.

Os ydych chi'n penderfynu y byddai'n well gennych fyw oddi ar y campws, mae digon o lety o ansawdd da yn y sector preifat:

BWRDD NEGESEUON MYFYRWYR


Mae Bwrdd Negeseuon Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n galluogi myfyrwyr i gyfarfod a sgwrsio â myfyrwyr eraill sy’n dymuno rhannu llety yn ardal Abertawe. Defnyddiwch y bwrdd negeseuon i ddod o hyd i ystafelloedd sydd ar gael a chyd-letywyr, neu i roi gwybod i fyfyrwyr os oes ystafell yn sbâr yn eich tŷ myfyrwyr. Os ydych yn asiant/landlord sy'n dymuno hysbysebu llety myfyrwyr ar Studentpad ewch i'r dudalen Asiant/Landlord.

 

Canllaw i Ardal Abertawe

Brynmill ac Uplands

 • Lleoliadau sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5-15 munud yn cerdded)
 • Amrywiaeth eang o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Fflatiau a thai mwy a rennir yn bennaf (tua 5 ystafell wely)

Sandfields

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr yn agos i ganol y ddinas, gyda siopau, barrau a thai bwyta poblogaidd
 • Llety ychydig yn llai, gydag eiddo 2-3 ystafell wely
 • 15-20 munud yn cerdded i Gampws Parc Singleton

Sgeti

 • Ardal sy'n boblogaidd ymhlith myfyrwyr ger Campws Parc Singleton (5 i 15 munud yn cerdded drwy Barc Singleton)
 • Amrywiaeth o siopau, barrau, tai bwyta a siopau bwyd i'w gludo
 • Tai 4-5 ystafell wely yn bennaf

Y Marina

 • Llety moethus, safon uchel wrth ymyl y môr
 • Ardal ddrytach o eiddo en-suite gydag 1/2 ystafell wely
 • 20 i 25 munud yn cerdded i Gampws Singleton a 10 munud ar y bws i Gampws y Bae

St Thomas a Phort Tennant

 • Lleoliad delfrydol ar gyfer Campws y Bae a chanol y ddinas, gyda barrau, siopau a bwytai
 • Tai 4-6 ystafell wely yn bennaf
 • 30 i 45 munud o gerdded neu daith bws fer i Gampws y Bae
Map o ardaloedd Abertawe