Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’ch cartref newydd yn Abertawe ym mis Ionawr. Mae nifer o opsiynau ar gael i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol ac rydyn ni yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r daith.

Gweler isod yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi er mwyn trefnu eich llety. Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch: accommodation@abertawe.ac.uk  

Cwestiynau?

Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Defnyddiwch y ddolen hon i gysylltu â ni