Proses cam wrth gam

  1. Gweld ein preswylfeydd i weld pa safle a math o ystafell sydd orau i chi
  2. Cyflwyno cais am lety cyn gynted ag y bydd rhif myfyriwr gennych chi - gallwch gyflwyno cais am ddim!
  3. Arhoswch am ganlyniadau eich arholiadau. Neilltuir llety i chi pan fydd statws eich cais yn cael ei gadarnhau. Rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd nesaf.
  4. Dylech chi dderbyn eich llety a thalu eich blaendal a rheoli eich ffioedd llety.
  5. Paratowch i symud i mewn drwy wirio'r hyn mae angen i chi ddod ag ef, yr hyn rydym ni'n ei ddarparu a hyd yn oed sut i addurno eich ystafell!