Pobol yn cerdded ar draws bont SA1, Abertawe gyda`r Marina yn y cefndir

LLETY YN Y BRIFYSGOL

Sylwer, o ganlyniad i waith cynnal a chadw, fod llety haf yn gyfyngedig ac ni ellir sicrhau y cewch le.

 

LLETY DROS DRO

Os ydych yn mynychu:

Campws Parc Singleton: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw: Uplands, Brynmill a Sgeti gan fod y rhan fwyaf o'r ardaloedd o fewn pellter cerdded.
Campws y Bae: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw St Thomas a Phort Tennant.

Mae ein map rhyngweithiol yn dangos gwestai a sefydliadau gwely a brecwast, ar gyfer llety dros dro, ger Campws Parc Singleton a Champws y Bae. Dylech gyflwyno ymholiadau'n uniongyrchol i'r busnesau i gael rhagor o wybodaeth.

FIDEO ARWEINIAD I'R ARDAL

GWEFANNAU CYMERADWY

Gallwch ganfod gwestai a sefydliadau gwely a brecwast, a chadw lle ynddynt, yn ogystal â fflatiau, llety gwyliau i'w rentu, gan ddefnyddio'r gwasanaethau ar-lein: