Pobol yn cerdded ar draws bont SA1, Abertawe gyda`r Marina yn y cefndir

Haf wrth y Môr yn 2024

Bydd llety'r brifysgol ar Gampws y Bae a Campws Parc Singleton ar gael i fyfyrwyr presennol yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Awst.

Gwnewch gais nawr

Bydd ceisiadau'n cau ddydd Mercher 31 Gorffennaf 2024.

Campws y BaeCampws Parc Singleton

Ystafell Ensuite Canolig
£169.00 yr wythnos
Emlyn & Ewlo adeiladau

Dysgu mwy

Ystafell Ensuite
£155.00 yr wythnos
Preseli building

Ystafell safonol
£135.00 yr wythnos
Rhossili North & Rhossili East adeiladau
Ystafell yn unig - Nid yw'n cynnwys lwfans arlwyo

Dysgu mwy

  • Yr arhosiad lleiaf yw 7 noson.
  • Rhaid derbyn ceisiadau o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn cyrraedd.
  • Nid yw dillad gwely, dillad ymolchi a llestri cegin yn cael eu darparu mewn llety y Brifysgol.
  • Nid oes fflatiau dynodedig (Tawel, Di-alcohol na Chymraeg Cymraeg) ar gael yn ystod cyfnod yr Haf.
  • Mae'n rhaid talu ffioedd llety yn llawn, cyn cyrraedd er mwyn sicrhau'r archeb. Nid oes angen Blaendal ar gyfer archebion llety haf.
  • Dysgwch am Gasgliad Allweddol a Gwybodaeth Cyrraedd arall yma.
  • Os hoffech chi newid neu ganslo archeb, cysylltwch â ni.

 

 

LLETY YN Y BRIFYSGOL

Sylwer, o ganlyniad i waith cynnal a chadw, fod llety haf yn gyfyngedig ac ni ellir sicrhau y cewch le.

 

LLETY DROS DRO

Os ydych yn mynychu:

Campws Parc Singleton: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw: Uplands, Brynmill a Sgeti gan fod y rhan fwyaf o'r ardaloedd o fewn pellter cerdded.
Campws y Bae: yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yw St Thomas a Phort Tennant.

Mae ein map rhyngweithiol yn dangos gwestai a sefydliadau gwely a brecwast, ar gyfer llety dros dro, ger Campws Parc Singleton a Champws y Bae. Dylech gyflwyno ymholiadau'n uniongyrchol i'r busnesau i gael rhagor o wybodaeth.

FIDEO ARWEINIAD I'R ARDAL

GWEFANNAU CYMERADWY

Gallwch ganfod gwestai a sefydliadau gwely a brecwast, a chadw lle ynddynt, yn ogystal â fflatiau, llety gwyliau i'w rentu, gan ddefnyddio'r gwasanaethau ar-lein: