llun tudalen Sut i ymgeisio

Sut i wneud cais

Os ydych chi’n cyrraedd cyn 8fed Ionawr 2021 mae’n rhaid i chi gyflwyno cais yma erbyn 18fed Rhagfyr 2020. Os ydych chi’n cyrraedd ar ôl 8fed Ionawr 2021 a hoffech chi dderbyn llety a warantwyd mae’n rhaid i chi gyflwyno cais erbyn 30ain Mehefin 2021.

Mae gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n cyrraedd ym mis Ionawr ar gael yma.

Os ydych chi’n cyflwyno cais am lety cwarantin, dewiswch ‘cwarantin’ ac anfonwch e-bost aton ni i’n hysbysu ni am eich manylion cyrraedd: accommodation@abertawe.ac.uk

Er mwyn gwneud cais am ein llety, rhaid i chi yn gyntaf fod wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe fel eich dewis cyntaf neu ail ddewis. Gallwch ddechrau eich cais cyn gynted ag y bydd gennych rif myfyriwr o Brifysgol Abertawe-Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr Diamod, Amodol, Yswiriant a Chlirio.

Peidiwch ag aros nes i chi gael eich canlyniadau!

Pan fyddwch yn barod, crëwch gyfrif llety a dilyn y cyfarwyddiadau ar bob cam.

Nodwch unrhyw beth y bydd angen ei ystyried yn ystod eich cais, megis cyflyrau meddygol. Efallai y bydd angen i chi uwchlwytho tystiolaeth neu ei e-bostio atom.

Pan fyddwch wedi gorffen eich cais, byddwn yn anfon e-bost awtomataidd atoch gyda manylion eich cais a gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif i wirio statws eich cais ar unrhyw adeg.

Byddwn yn gwarantu lle os ydych:
• wedi cael ynnig cadarn i astudio gyda ni
• wedi bodloni telerau eich cynnig
• yn gwneud cais erbyn 30 Mehefin

Ni allwn warantu y byddwch yn cael y breswylfa sydd orau gennych, ond byddwn yn gwneud ein gorau glas.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac wedi'u tanysgrifio'n drwm. Os mai Abertawe yw eich dewis cadarn ond eich bod yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin, byddwn yn prosesu eich cais ochr yn ochr â myfyrwyr yswiriant/ail ddewis a chlirio.

Pan fyddwch yn cael cynnig ystafell, bydd gennych saith diwrnod i'w dderbyn ar-lein a thalu'r blaendal cadw i sicrhau'r ystafell, neu gellir ei ganslo.

 

Sut i wneud Cais am Llety

Sut i Gofrestru am Gyfrif Llety

Cyfathrebu`n glir

Rydym yn frwdfrydig ynghylch darparu gwybodaeth glir drwy gydol y broses llety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a'n dulliau cyfathrebu yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn wir yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich adborth cyfathrebu i ni