Beth yw cost llety?

Dwy fyfyrwraig yn eistedd ar fainc y tu allan i Tafarn Tawe

Mae ffioedd llety yn amodol ar y fath o ystafell sydd gennych. Mae gennym ni ystod eang o lety felly mae’r ffioedd yn amrywio hefyd.

Caiff ffioedd eu cyfrifo gan ddefnyddio nifer o ffactorau gan gynnwys maint yr ystafell (mae ystafelloedd mwy yn costio £5 i £6 yr wythnos yn fwy ar gyfartaledd) os oes gennych chi ystafell ymolchi a rennir neu ystafell ymolchi en-suite, yn hunanarlwyo neu wedi dewis yr opsiwn talu ymlaen llaw am ginio .

Mae eich ffioedd llety hefyd yn cynnwys eich holl gyfleustodau, y rhyngrwyd, ac yswiriant ar gyfer yr ystafell.

Ffioedd Llety 2023/2024

Campws y Bae
Math o Ystafell
  Fesul Person yr Wythnos  40 Wythnos
En-suite Canolig £177.00 £7,080.00
En-suite Premiwm £183.00 £7,320.00
Twin En-suite £135.00 per person £5,400.00 per person
Fflat 1 Gwely £222.00 £8,880.00
1 Ystafell mewn Fflat 2 Wely £163.00 per person £6,520.00 per person
Tŷ Beck Campws Parc Singleton Seren true student

Sut i Dalu

Os oes gennych chi ymholiadau ynghylch ffïoedd llety a hoffech chi siarad ag aelod o'n tîm, cysylltwch â ni.

Finance Live Chat