Manylion cyswllt ar gyfer llety

Symbolau cysylltu lliwgar  

Os oes gennych chi gwestiynau nad ydynt wedi'u hateb ar ein tudalennau gwe, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm perthnasol drwy ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt isod.


Rhif ffôn: +44 (0) 1792 295101
O ddydd Llun i ddydd Gwener: 9:00am - 4:15pm

E-bostaccommodation@abertawe.ac.uk

Rhowch eich Rhif Myfyriwr bob tro y byddwch chi'n cysylltu â'r tîm llety.

SGWRS FYW AM GYLLID

Os oes gennych chi ymholiadau ynghylch cyllid llety a hoffech chi siarad ag aelod o'n tîm, gallwch chi gysylltu â'r tîm gan ddefnyddio'r gwasanaeth sgwrsio byw.

Dydd Llun 10:00am - 12:00pm
2:00pm - 3:30pm
Dydd Iau 10:00am - 12:00pm
2:00pm - 3:30pm

Manylion cyswllt ar y safle

Cyfathrebu’n glir

Rydym yn frwdfrydig ynglŷn â darparu gwybodaeth glir trwy gydol y broses ymgeisio am lety.  Rydym yn diweddaru ein gwefan a chyfathrebiadau yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth.  Os oes gennych  sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.