Manylion cyswllt ar gyfer llety

Symbolau cysylltu lliwgar  

Os oes gennych chi gwestiynau nad ydynt wedi'u hateb ar ein tudalennau gwe, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm perthnasol drwy ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt isod.

Cyfnod cau dros y Nadolig

Ni fydd y tîm Llety ar gael i ateb ymholiadau rhwng
4pm ddydd Iau 22 Rhagfyr a 9am ddydd Mawrth 3 Ionawr.

I breswylwyr a fydd yn aros yn y llety yn ystod y gwyliau, bydd gwasanaethau cymorth yn parhau i fod ar gael i chi.
Bydd staff preswylfeydd ar y safleoedd yn gweithio dros gyfnod y Nadolig i ymateb i argyfyngau neu bryderon. Bydd y Gwasanaethau Lles a MyUniHub hefyd yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwn.


Rhif ffôn: +44 (0) 1792 295101
Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 4pm (Ac eithrio Gwyliau Banc)

E-bostaccommodation@abertawe.ac.uk

Dydd Llun i ddydd Gwener: 10am – 12:30pm ac 1pm – 4pm (Ac eithrio Gwyliau Banc)

Rhowch eich Rhif Myfyriwr bob tro y byddwch chi'n cysylltu â'r tîm llety.

Manylion cyswllt ar y safle

Cyfathrebu’n glir

Rydym yn frwdfrydig ynglŷn â darparu gwybodaeth glir trwy gydol y broses ymgeisio am lety.  Rydym yn diweddaru ein gwefan a chyfathrebiadau yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth.  Os oes gennych  sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth.