Llesiant@BywydCampws

Nod Llesiant@BywydCampws yw gwella eich profiad fel myfyriwr wrth i chi astudio.  

Rydyn ni’n gweithio'n agos gyda staff mewn cyfadrannau, gwasanaethau cymorth eraill yn y brifysgol a phartneriaid allanol, gan gynnwys yr heddlu ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, er mwyn sicrhau eich bod chi’n cael y cymorth gorau.  

Rydyn ni’n cynnig cyngor ac arweiniad ar-lein i fyfyrwyr yn ogystal â mentrau rhagweithiol megis Sgiliau am Oes, Myfyrwyr a Mwy, a'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr sy'n Ofalwyr.  

MYFYRWYR

Student Advice and Guidance, Skills for Life and Student Plus

Staff

Mae Llesiant@BywydCampws hefyd yn cefnogi staff yn y brifysgol drwy dudalennau cyngor ar-lein, hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori ar achosion lles myfyrwyr.