Gwobrwyo llwyddiant academaidd

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Dyfarnir £3,000 i bob myfyriwr sy’n ennill AAA yn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth). Cydnabyddir graddau cyrhaeddiad cyfwerth y Fagloriaeth Gymreig fel rhan o’r dyfarniad.

Bydd pob Ysgoloriaeth yn werth £3,000 dros dair  blynedd (gyda £1,000 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf £1,000 yn daladwy yn yr ail flwyddyn a £1,000 yn daladwy yn y drydedd flwyddyn).

Ysgoloriaethau Teilyngdod

Dyfarnir £2,000 i bob myfyriwr sy’n ennill AAB yn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth). Cydnabyddir graddau cyrhaeddiad cyfwerth y Fagloriaeth Gymreig fel rhan o’r dyfarniad.

Bydd pob Ysgoloriaeth yn werth £2,000 dros dair blynedd (gyda £670 yn daladwy yn y flwyddyn gyntaf £670 yn yr ail flwyddyn a £670 pellach yn daladwy y drydedd flwyddyn).