Mae'r dudalen hon yn rhestri unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd i’r rhaglenni israddedig ers i ni gyhoeddi'r Prosbectws.

 

Newidiadau i Raglenni

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

BSc Daearyddiaeth a Daearwybodeg yn newid teitl i BSc Daearyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth Ddaearyddol - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear yn newid teitl i BSc Geowyddoniaeth Amgylcheddol o fis Medi 2020 - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant- mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant- mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Sylfaen yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Sylfaen - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

 

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BA Y Clasuron - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen

BA Gwareiddiad Clasurol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth) yn newid teitl i BSc Rheoli Busnes (Mentergarwch ac Arloesi) - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth) gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i BSc Rheoli Busnes (Mentergarwch ac Arloesi) gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i BSc Rheoli Busnes (Mentergarwch ac Arloesi) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant- mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth) gyda Blwyddyn Sylfaen yn newid teitl i BSc Rheoli Busnes (Mentergarwch ac Arloesi) gyda Blwyddyn Sylfaen - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

Rhaglenni nad ydynt ar gael

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BA Almaeneg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Almaeneg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr ail iaith) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Almaeneg a Chymraeg gyda blwyddyn tramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Almaeneg ac Iaith Saesneg - Nid yw ar gael. 

BA Almaeneg a Gwleidyddiaeth - Nid yw ar gael. 

BA Astudiaethau Americanaidd a Daearyddiaeth - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Astudiaethau Americanaidd a Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Dramor -  Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Athroniaeth, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Y Clasuron - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Cyfryngau ac Almaeneg - Nid yw ar gael. 

BA Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (cyfrwng Cymraeg) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus - cyfrwng Cymraeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Y Cyfryngau a Sbaeneg - Nid yw ar gael. 

BA Cymraeg gyda blwyddyn tramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Eidaleg ac Addysgu Saesneg i siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019 

BA Eifftoleg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad 2020.

BA Eifftoleg gyda blwyddyn tramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad 2020.

BA Eifftoleg gyda blwyddyn sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad 2020.

BA Ffrangeg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill/ TESOL aFfrangeg - Nid yw ar gael. 

BA Ffrangeg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Ffrangeg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr ail iaith) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Ffrangeg a Chymraeg gyda blwyddyn tramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Ffrangeg a Gwleidyddiaeth - Nid yw ar gael. 

BA Ffrangeg ac Iaith Saesneg - Nid yw ar gael. 

BA Gwareiddiad Clasurol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol ac Almaeneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol ac Almaeneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Ffrangeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Ffrangeg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Groeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Groeg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Lladin - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Lladin gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwleidyddiaeth a'r Gymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Ail Iaith) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Gwleidyddiaeth a'r Gymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Ail Iaith) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

LLB Y Gyfraith a Ffrangeg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

LLB Y Gyfraith ac Almaeneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

LLB Y Gyfraith ac Eidaleg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

LLB Y Gyfraith a'r Cyfryngau - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

LLB Y Gyfraith a'r Cyfryngau gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

LLB Y Gyfraith ac Astudiaethau Americanaidd - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith ac Astudiaethau Americanaidd gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Hanes - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Hanes gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Sbaeneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Sbaeneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

LLB Y Gyfraith a Chymraeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes ac Eidaleg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Hanes yr Henfyd ac Almaeneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd ac Almaeneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Chanoloesol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Hanes yr Henfyd a Ffrangeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Ffrangeg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Groeg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Groeg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Lladin - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Lladin gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Sbaeneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Hanes yr Henfyd a Sbaeneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BA Llenyddiaeth Saesneg ac Eidaleg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BA Rhyfel a Chymdeithas - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Rhyfel a Chymdeithas gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Rhyfel a Chymdeithas gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer myneiad yn 2022

BA Sbaeneg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill/ TESOL a Sbaeneg - Nid yw ar gael. 

BA Sbaeneg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Sbaeneg a Chymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr ail iaith) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Sbaeneg a Chymraeg gyda blwyddyn tramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BA Sbaeneg ac Iaith Saesneg - Nid yw ar gael. 

 

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

HE Cert Arfer Uwch - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

DipHE Arfer Gofal Iechyd - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Tyst AU mewn Cwnsela Seicotherapiwtig - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

FDSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad o 2019

DipAU Gwyddor Barafeddygol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

DipAU Gwyddor Barafeddygol ar gyfer Technegwyr Argyfyngau Meddygol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2021

BSc/Grad Dip Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymweliadau Iechyd) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

BSc/Grad Dip Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Iechyd Ysgol) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Tyst AU mewn Sgiliau Cwnsela - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BSc/Grad Cert/Grad Dip Ymarfer Gofal Iechyd - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

BSc/Grad Cert/Grad Dip Ymarfer Nyrsio - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020

 

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

BSc Chwaraeon a Gwyddor Gymdeithasol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020