singleton campus

YMUNWCH Â PHRIFYSGOL ABERTAWE YM MIS IONAWR 2021

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi lansio nifer o gyrsiau Israddedig sy'n dechrau ym mis Ionawr 2021. Felly, nid yw'n rhy hwyr i ymuno â Phrifysgol Abertawe a graddio yn 2023.

Bydd pob cwrs sydd ar gael i’w ddechrau ym mis Ionawr 2021 yn cynnwys blwyddyn gyntaf garlam a fydd yn golygu y byddwch yn astudio drwy’r haf ac yn mynd ymlaen i Flwyddyn 2 ym mis Medi 2021. Mae hyn yn golygu y gallwch chi raddio yn haf 2023, ochr yn ochr â’ch cymheiriaid a ddechreuodd ym mis Medi 2020.

CYRSIAU

students talking

Addysgu

GWNEUD EICH CAIS

LLETY

PROFIAD MYFYRIWR

ARIANNU

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

students talking