Beth ddylech chi ei wneud gyntaf?

Rydyn ni'n disgwyl ymlaen at eich crosawu chi i Brifysgol Abertawe. I ddechrau gyda'ch proses o wneud cais, dilynwch y canllaw cam-wrth-gam hawdd yr ydym wedi'i ddarparu isod.

Rydym yn annog ac yn croesawu myfyrwyr o bob cefndir i wneud cais. Dewiswch pa un o'r isod sydd fwyaf perthnasol i chi - ymgeisydd y DU / UE neu Ryngwladol.

Wed gwneud cais eisoes? Dysgwch beth i'w wneud nesaf yma.

Y Broses o wneud cais

Cwestiynau cyffredin

Gobeithio y bydd llawer o’ch cwestiynau wedi cael eu hateb wrth i chi bori trwy ein tudalennau Gwneud Cais, ond dyma rai cwestiynau cyffredin. Os oes gennych ymholiad na chaiff ei ateb ar ein tudalennau, mae croeso i chi gysylltu â ni, a byddwn yn hapus i’ch helpu.