Sut i Wneud Cais - Categori Preswylio

Hands on keyboard photo

Bydd y categori preswylio rydych yn ei ddewis ar eich ffurflen gais yn ein helpu i benderfynu pa gyfradd ffioedd y byddwch yn ei thalu ac unrhyw ysgoloriaethau y gallech fod yn gymwys amdanynt.  Mae'n seiliedig ar eich cenedligrwydd a'r wlad rydych chi wedi byw ynddi am y tair blynedd diwethaf, ar wahân i unrhyw absenoldeb dros dro megis astudio, cyfnodau gwaith byr etc. 

Y categorïau mwyaf cyffredin yw:

Y categorïau eraill yw: