Ad-daliadau Benthyciadau Myfyrwyr Cymru a’r UE

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £27,295. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £27,295 a’r hyn yr ydych yn ei ennill. 

Am ragor o wybodaeth am gyfraddau llog ac ad-daliadau, ewch i wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£0

£30,000

£577

£4.68

£35,000

£673

£13.34

£40,000

£769

£21.99

 

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).

AD-DALIADAU BENTHYCIADAU MYFYRWYR LLOEGR

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £25,000. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £25,000 a’r hyn yr ydych yn ei ennill. 

Am ragor o wybodaeth am gyfraddau llog ac ad-daliadau, ewch i wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£0

£30,000

£577

£8.65

£35,000

£673

£17.31

£40,000

£769

£25.96

 

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).

AD-DALIADAU BENTHYCIADAU MYFYRWYR GOGLEDD IWERDDON

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £22,015. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £22,015 a’r hyn yr ydych yn ei ennill.

Am ragor o wybodaeth am gyfraddau llog ac ad-daliadau, ewch i wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£19,000

£365

£0

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£5.17

£30,000

£577

£13.82

£35,000

£673

£22.47

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).

AD-DALIADAU BENTHYCIADAU MYFYRWYR YR ALBAN

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tan ar ôl i chi orffen eich cwrs ac mae eich incwm yn fwy na £25,000. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei ad-dalu o leiaf 9% o’r gwahaniaeth rhwng £25,000 a’r hyn yr ydych yn ei ennill.

Am ragor o wybodaeth am gyfraddau llog ac ad-daliadau, ewch i wefan Student Awards Agency Scotland

Mae’r tabl isod yn dangos yr ad-daliadau wythnosol y bydd myfyrwyr yn eu talu (yn uniongyrchol o’ch cyflog) yn seiliedig ar swm eich incwm blynyddol:

Incwm blynyddol

Incwm wythnosol

Ad-daliadau Wythnosol

£21,000

£404

£0

£25,000

£480

£0

£30,000

£577

£4.05

£35,000

£673

£12.70

£40,000

£769

£21.36

Os nad ydych am gymryd benthyciad ffioedd dysgu neu os ydych wedi cael gwybod nad ydych yn gymwys i dderbyn un, gallwch drefnu talu’r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i’r Brifysgol (am ragor o wybodaeth ynghylch sut i dalu, cliciwch yma).