Ymunwch â’n cymuned gyfeillgar a ffyniannus o fyfyrwyr israddedig

Ein dull gweithredu yw cynnig cefnogaeth addysgol eithriadol, cwricwlwm cynyddol gyda dewis eang o fodiwlau a phrofiad wedi’i bersonoleiddio.

Mae ein rhaglenni israddedig yn ddysgir mewn darlithoedd, grwpiau trafod a seminarau rhyngweithiol gan academyddion sydd â phrofiad helaeth yn y diwydiant.

Mae galw mawr am ein graddedigion gan gyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae llawer ohonynt yn aros yn Abertawe ar gyfer astudiaethau ôl-radd.

LLB y Gyfraith – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Cewch ganolbwyntio’ch astudiaethau ar y gyfraith yn unig a dewis o amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol i deilwra’ch gradd i’ch diddordebau chi.

LLB y Gyfraith gan Troseddeg – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Enillwch ddealltwriaeth ymarferol am troseddoldeb, erledigaeth, y system cyfiawnder troseddol ochr yn ochr â gradd yn y gyfraith.

LLB Cyfraith Busnes – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Canolbwyntiwch ar bob agwedd ar gyfraith busnes a masnachol, ac arbenigo mewn meysydd megis cyfraith cwmnïau, cyfraith cystadlu a chyfraith fasnachol ryngwladol.

LLB y Gyfraith Statws Uwch – 2 flynedd 

Gradd y gyfraith sy'n cael ei haddysgu dros ddwy flynedd i raddedigion heb radd y gyfraith o'r tu allan i'r DU. 

LLB yn y Gyfraith gyda Blwyddyn Sylfaen – 4 blynedd (5 blynedd gydag Astudio Dramor)

Cwblhewch Flwyddyn Sylfaen, wedi'i dilyn gan LLB sy'n canolbwyntio ar y gyfraith yn unig, gydag amrywiaeth o fodiwlau i'ch galluogi i lywio eich dysgu eich hun.  

LLB y Gyfraith gan Troseddeg gyda Blwyddyn Sylfaen – 4 blynedd (5 blynedd gydag Astudio Dramor)

Cwblhewch Flwyddyn Sylfaen, wedi'i dilyn gan LLB sy'n cyfuno astudio troseddoldeb a pholisi troseddol â rhoi sylw manwl i gyfreithiau Cymru a Lloegr. 

Cysylltu a ni yn yr Ysgol y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, 
Prifysgol Abertawe, 
Parc Singleton, 
Abertawe, 
SA2 8PP 

Ffôn+44 (0)1792 205678  

Myfyrwyr y Dyfodol: 
Cyflwyno ymholiad Israddedig
Derbyn myfyrwyr rhyngwladol 

Myfyrwyr presennol:
My Uni Hub